02/09/2019

In 2020 is de bevrijding 75 jaar geleden. Dat is voor ons een belangrijk moment. We gaan hieraan bijdragen via onder andere het 'struikelstenenproject'. Dit zijn stenen die worden geplaatst in het trottoir voor de huizen waaruit vroeger Joden verdreven zijn. De meeste van deze Joden hebben geen graf, maar op deze manier blijven zij toch in onze herinnering. Deze 'struikelstenen' kom je sinds kort overal in Nederland tegen, en zorgen in een heleboel straten voor een stukje geschiedenis - een leerzaam moment voor onze kinderen en volgende generaties!