De Stichting Activiteitenfonds Lions Club Houten is opgericht om activiteiten met een financieel risico los van de vereniging te houden en om gelden die uit onze fundraising activiteiten worden verworven onafhankelijk te beheren. 

Het bestuur van de stichting functioneert onafhankelijk maar wel binnen de kaders die binnen de vereniging zijn vastgelegd. Het beleid is dat dat het stichtingsbestuur over aanvragen uit de gemeenschap tot een bepaald bedrag zelfstandig kan beslissen. De lijn wordt grotendeels gevolgd dat bijdragen binnen de Houtense gemeenschap moeten worden besteed en dat ze voor de desbetreffende activiteit substantieel zijn. Daarnaast wordt bekeken of Lionsleden betrokken zijn bij de bewuste activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan. Hiermee wordt gestimuleerd dat bestuurlijke en/of vrijwillige taken van Lionsleden voor de gemeenschap extra worden ondersteund.