De Stichting Activiteitenfonds Lionsclub Houten is opgericht om activiteiten met een financieel risico los van de vereniging te houden en om gelden die uit onze fundraising activiteiten worden verworven onafhankelijk te beheren. 

Het bestuur van de stichting functioneert onafhankelijk maar wel binnen de kaders die binnen de vereniging zijn vastgelegd. Het beleid is dat dat het stichtingsbestuur over aanvragen uit de gemeenschap tot een bepaald bedrag zelfstandig kan beslissen. De lijn wordt grotendeels gevolgd dat bijdragen binnen de Houtense gemeenschap moeten worden besteed en dat ze voor de desbetreffende activiteit substantieel zijn. Klik HIER om een inzicht te krijgen in de goede doelen waar de Lionsclub Houten haar naam aan verbonden heeft.