Lions Club Houten

Lions Club Houten is onderdeel van een internationaal netwerk van aangesloten Lions Clubs. De Lions Clubs onderschrijven allen de 'Lions Code of Ethics', waarbij als hoofdbeginsel de "onzelfzuchtige dienst aan anderen" onder de algemenere titel "We Serve" is vastgelegd. Ieder lid heeft bij de aanvang zijn lidmatschap aangegeven de "Lions Code of Ethics' te onderschrijven. Daarmee wordt er voor gezorgd dat er bijvoorbeeld geen zakelijk belangen op het spel staan, er sprake is van onberispelijk gedrag en dat men zich volledig in zal zetten voor maatschappelijke en social belangen. 

Specifiek wordt benadrukt dat er geen sprake is van politieke belangen of geloofskwesties in een Lions Club en dat deze zaken ook geen rol van betekenis spelen bij de besluitvorming over ondersteuning aan goede doelen. 

Alle fondsen die door Lions Clubs via fundraising bij het publiek wordt opgehaald worden alleen gebruikt voor liefdadigheidsdoeleinden. De administratieve kosten worden strikt gescheiden gehouden en betaald door de leden. Een substantieel deel van het geld dat wordt opgehaald voor de liefdadigheidsrekening (de stichting) van een club gaat naar projecten die de lokale gemeenschap van een individuele club ten goede komen. Ook Lionsclub Houten heeft naast de vereniging een separate stichting opgericht om activiteiten met een financieel risico los van de vereniging te houden en om gelden die vanuit fundraising worden verworven onafhankelijk te kunnen beheren.