Lionsclub Houten heeft tijdens haar bijna 35 jarige bestaan al meer dan 300.000 euro bijgedragen aan goede doelen rondom Houten en daarbuiten. Naast een financiële bijdrage doet zij dat ook door het om niet leveren van experts en het delen van know-how op ondermeer bestuurlijk vlak aan stichtingen en maatschappelijke ontwikkelingen in de gemeente Houten. Hieronder een overzicht van de activiteiten waarin leden van de Lionsclub Houten op dit moment participeren: 

Stichting Hospice 
OLVB 
Stichting Vrienden van Gezinshuis de Grote Geer 
Duurzaam Vervoer Houten 
Stichting Leergeld
Stichting Omgangshuis 
Houten voor Houten 
De Droom van Schalkwijk

"Omkijken en vooruitzien" is het thema van 2024-2025. De Lionsclub Houten is een kracht, die al veel organisaties en initiatieven verder heeft geholpen. Ook dit seizoen streven we naar nieuwe mogelijkheden om, met respect voor het verleden, er weer samen een goed jaar van te maken.